Archiwum aktualności

Egzamin na prawo jazdy i nie tylko…

Wraz z Polskim Klastrem Edukacyjnym wystąpiliśmy do Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego z prośbą o rozważenie możliwości rozpoczęcia przeprowadzania w możliwie najbliższym czasie egzaminów na prawo jazdy, w pierwszej kolejności na tzw. kategorie wyższe. Jednocześnie poinformowaliśmy Marszałków Województw o wystosowaniu tej prośby-apelu, prosząc o jej wsparcie. Do Wojewodów zwróciliśmy się z prośbą o rozważenie możliwości prac Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E.

Poniżej publikujemy odpowiedzi, jakie otrzymujemy. W bardzo krótkim czasie zaczęły też do nas napływać doniesienia o przygotowaniu do „odmrożenia” branży, analizach, a nawet już organizowanych szkoleniach i egzaminach.

 

Odpowiedź z Krakowa

1. MORD Kraków-1 1. MORD Kraków-2 1. MORD Kraków-3

Odpowiedź z WORD Białystok

2. WORD Białystok

Odpowiedź z WORD Siedlec

3. WORD Siedlce

Odpowiedź z Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD

4. KSD WORD

Odpowiedź z WORD Olsztyn

5. WORD Olsztyn-1 5. WORD Olsztyn-2

Odpowiedź z WORD Warszawa

Image Image

Odpowiedź z WORD Łódź

Łódź, dnia 2001 r

Odpowiedź z WORD Gorzów

8. WORD Gorzów Wlkp_

 

Wniosek do Ministra Infrastruktury o „uwolnienie” e-learningu

W dniu 18 marca 2020 r. przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury wniosek o umożliwienie wszystkim OSK i OS szkolenia metodą e-learningu. Odpowiedź otrzymaliśmy 15 kwietnia br.

Pismo do Ministra Infrastruktury

Odpowiedź

Odp. w sprawie wprowadzenia e-learningu w stanie epidemii-1 Odp. w sprawie wprowadzenia e-learningu w stanie epidemii-2

Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2019

kongres_grupa

14 czerwca 2019 r. w Warszawie, w historycznej, pięknej Sali „Pod Kopułą” Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbył się Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2019.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Cyfryzacji.

Hasło Kongresu brzmiało: SAMORZĄD ZAWODOWY INSTRUKTORÓW I EGZAMINATORÓW – INNOWACYJNOŚĆ, POSTĘP, JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO.

Organizatorem była Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, współorganizatorem Polski Klaster Edukacyjny, a partnerem kompleksowym Grupa IMAGE. Ponadto partnerami Kongresu byli: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Instytut Transportu Samochodowego, Automobilklub Polski, Związek Pracodawców TLP, Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce.

Interesariuszami Kongresu byli: Sejm RP, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Policja.

Moderatorami byli: dr Ewa Odachowska i Andrzej Grzegorczyk.

Patronat medialny: tygodnik PRAWO DROGOWE@NEWS, gazeta internetowa L-INSTRUKTOR.pl; POLSKI TRAKER oraz DZIENNIK WARTO WIEDZIEĆ. Partnerem technologicznym był SAMSUNG.

Uczestniczyło około 250 osób z całej Polski – instruktorzy, wykładowcy, egzaminatorzy, właściciele OSK, przedstawiciele branżowych organizacji społecznych, eksperci brd, przedstawiciele placówek naukowych i instytucji centralnych.

Gośćmi Kongresu byli: poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek, przewodniczący Komisji Infrastruktury, posłowie Józef Lassota, Mirosław Suchoń, Artur Zasada, Stanisław Żmijan, a także senator RP Grzegorz Napieralski.

Ministerstwo Infrastruktury reprezentowali przedstawiciele Departamentu Transportu Drogowego, z dyrektorem Bogdanem Oleksiakiem na czele, a Policję: insp. Leszek Jankowski i główny specjalista Mariusz Wasiak z KGP, mł. insp. Jacek Mnich, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego na Mazowszu i podkom. Andrzej Kuć ze stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego. Rzecznika Praw Obywatelskich reprezentował Piotr Mierzejewski, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego.

Przybyli także przedstawiciele placówek naukowych, m.in.: prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB, prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz i dr Elżbieta Gadzicka z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, dr hab. Adam Tarnowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dr Marek Łepkowski i Zbigniew Zawada z PIMOT. Gościem był Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich oraz Lesław Głowacki z PWPW.

Środowisko WORD reprezentowali: Marek Dworak (Kraków), Mirosław Oliferuk (Łomża), Marek Pławiak (Nowy Sącz), Janusz Stachowicz i Marek Wzorek (Rzeszów), Marek Staszczyk (Toruń), Roman Bańczyk (Katowice), Tomasz Matuszewski, Rafał Grodzicki i Robert Zawadka (Warszawa).

Licznie reprezentowane były stowarzyszenia szkół jazdy z Białegostoku, Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Szczecina, Wałbrzycha, Warszawy oraz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

sesji powitalnej głos zabrali posłowie: Jerzy Polaczek, Stanisław Żmijan, Mirosław Suchoń oraz prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka. Jerzy Polaczek powiedział m.in.: /…/ strefa, którą Państwo się zajmujecie, dotyczy ludzkiego życia, przygotowania kierowców do bezpiecznego poruszania się na drogach. /…/ Chciałbym Państwa zachęcić do współpracy partnerskiej z samorządami. List do uczestników Kongresu skierowała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii: /…/ Jesteście Państwo podstawowym i pierwszym elementem adresatów naszego prawodawstwa, zarówno tego dotyczącego MŚP jak i regulacji dotyczących elektromobilności. Prof. Danuta Koradecka wskazała m.in. na konieczność nowych kompetencji wynikających z nowych technologii w motoryzacji.

sesji eksperckiej pt. „Mobilność – przyszłość szkolenia i egzaminowania” wystąpili:

* Bogdan Oleksiak, dyrektor DTD w Ministerstwie Infrastruktury, mówił o mobilności jako przyszłości szkolenia i egzaminowania;

* Andrzej Grzegorczyk, wiceprezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, poświęcił wystąpienie światowym doświadczeniom w zakresie nowych technologii szkolenia kandydatów na kierowców;

* Marek Dworak, dyrektor MORD w Krakowie i sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD, zajął się kompetencjami instruktora i egzaminatora.

René Claesen, prezydent CIECA (The International Commission for Driver Testing) wystosował przesłanie do uczestników Kongresu. – Wiem, że państwa Kongres dotyczy nowoczesnych technologii i sposobu ich implementacji do egzaminu i szkolenia. Dyskutujemy wspólnie z członkami CIECA o nowych technologiachProponuję, byśmy w przyszłości ściślej współpracowali. To byłby dla nas zaszczyt.

Uczestnicy Kongresu otrzymali pierwsze egzemplarze nowego podręcznika autorstwa Beaty Lewandowskiej pt. „Psychopraktyczny egzamin na prawo jazdy. Fakty i mity o egzaminie państwowym z elementami psychologii, pedagogiki, etyki i humoru dla uczniów, instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy”. Materiał został uzupełniony przez Andrzeja Markowskiego. Podręcznik wydała Grupa IMAGE.

sesji innowacyjności odbył się panel dyskusyjny pn. „Samorząd zawodowy instruktorów i egzaminatorów”, w którym udział wzięli: Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zarządu Związku Banków Polskich; Adam Próchnicki, instruktor, członek Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego; dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW, psycholog transportu oraz Zbigniew Uszczyński, instruktor, prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Szkół Nauki Jazdy „ELKA” w Wałbrzychu. Moderatorem był Tomasz Matuszewski.

W tej sesji wręczone zostały nominacje członkom Rady Konsultacyjnej powołanej przez Fundację. To grono ekspertów, którzy swoją funkcję będą pełnili w formule pro publico bono, zadeklarowało wsparcie merytoryczne – w zakresie prawa, psychologii, pedagogiki, metodologii, kwalifikacji, medycyny itd.

sesji mistrzów „Kierowca doskonały – Instruktor doskonały” udział wzięli: Mikołaj „Miko” Marczyk, najmłodszy Rajdowy Mistrz Polski w klasie Open N (w 2017 r., drugi w tej klasie w 2018 r.), Mariusz Pierzynka – zwycięzca Konkursu Instruktor Roku 2019 oraz Romuald Chałas, prezes Automobilklubu Polski, rajdowiec, instruktor i egzaminator. Sesję prowadził redaktor Krzysztof Woźniak, dziennikarz stacji radiowej TOK FM.

Na zakończenie Tomasz Matuszewski sformułował rekomendacje Kongresu, które przesłane zostaną do interesariuszy Kongresu.

Fundacja podziękowała członkom Grupy Inicjatywnej na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów stwierdzając, że zakończył się etap konsultacji. Jednocześnie poproszono o zgłaszanie się do Komitetu Redakcyjnego, którego zadaniem jest opracowanie projektu ustawy o samorządzie zawodowym.

FOTOGALERIA:
[kliknij – 
https://www.prawodrogowe.pl/galerie/kongres-instruktorow-i-wykladowcow-2019/zdjecia]

Założenia samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów [kliknij]

KALENDARIUM IDEI [kliknij]

Komitet Redakcyjny oraz Rada Konsultacyjna [kliknij]

Beata Lewandowska. Psychopraktyczny egzamin na prawo jazdy [kliknij]

51. Kongres CIECA

 

W dniach 5-8 czerwca w Tbilisi (Gruzja), odbyło się 51. Zgromadzenie Ogólne oraz Światowy Kongres CIECA. Przypomnijmy CIECA – The International Commission for Driver Testing – jest międzynarodową organizacją zajmującą się szkoleniem i egzaminowaniem kierowców. Obradom przewodniczyli: René Claesen, prezes CIECA; Hanna Hakanen wiceprezes stowarzyszenia oraz Nino Javakhadze wiceminister spraw wewnętrznych Gruzji. Temat przewodni tegorocznego spotkania brzmiał: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCÓW. Read More →

Spotkanie przy Okrągłym Stole

19 lutego 2019 r. odbyło się Spotkanie Przy Okrągłym Stole „Wysoka jakość szkolenia kandydatów na kierowców – wspólny cel statutowy organizacji branżowych”. Inspiracją spotkania był zainicjowany przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym i Polski Klaster Edukacyjny społeczny ruch na rzecz powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów.

Uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji (alfabetycznie): Fundacji PL; Fundacji SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy; Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD; Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów; Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK; Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowca.pl; Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Uczestników Ruchu Drogowego Świadomy-Bezpieczny; Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców; Polskiej Izby Gospodarczej OSK; Polskiego Klastra Edukacyjnego; Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy; Pomorskiego Stowarzyszenia Instruktorów Nauki Jazdy; Społecznego Stowarzyszenia Szkolenia Kierowców w Białymstoku; Stowarzyszenia OSK AUTOS w Łodzi; Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa; Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce.

Moderatorami spotkania byli: Andrzej Grzegorczyk i Tomasz Matuszewski.

Dyskusja nie ograniczała się do zaproponowanego tematu. Mówiono o konieczności masowego wsparcia inicjatywy powołania samorządu, o transparentności działań, o opracowaniu konkretnych założeń samorządu, o kompetencjach egzaminatorów, o rozregulowanym prawie, o WORD, o kwalifikacjach instruktorów, o uprawnieniach klientów osk, o prestiżu, o reputacji, o entuzjazmie i potrzebie zmian.

Gość honorowy spotkania, poseł Mirosław Suchoń, potwierdził znaczenie integracji organizacji pozarządowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uznał, że ponieważ kompetencje społeczne kierowców w dużej części zależą od instruktorów i egzaminatorów, inicjatywa samorządowa środowiska szkolenia i egzaminowania jest uzasadniona.

W konkluzji spotkania pojawiło się oczekiwanie, aby kontynuować dyskusję „przy okrągłym stole” na temat konkretnych założeń samorządu zawodowego.

Partnerem medialnym był portal L-instruktor.pl i tygodnik Prawo Drogowe@News.

Spotkanie odbyło się w siedzibie „Toru Modlin”. Sponsorem była Grupa IMAGE.

Fotorelacja do obejrzenia na łamach portalu L-instruktor.pl

Społeczna inicjatywa nieobojętnych

Z inicjatywy Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym i Polskiego Klastra Edukacyjnego w dniu 13 listopada 2018 roku odbyło się seminarium „Rozwój innowacyjnych kwalifikacji w transporcie drogowym”. Read More →

Fundacja członkiem CIECA

Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym została przyjęta w poczet Członków Stowarzyszonych międzynarodowej organizacji CIECA (Commission Internationale des Examens de Conduite Automobile).
Read More →

Forum 7 sierpnia z okazji Dnia Instruktora

W siedzibie Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym spotkali się dziś przedstawiciele wielu stowarzyszeń, organizacji szkoleniowych i fundacji. Powód: symboliczne uznanie dnia 7 sierpnia Dniem Instruktora Nauki Jazdy. Read More →

Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2018

W dniu 8 czerwca 2018 roku na stadionie PGE Narodowego w Warszawie odbył się Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2018 „Standard, kompetencje, bezpieczeństwo”. Read More →

Porozumienie z CIOP-PIB

W Warszawie w dniu 30 stycznia 2018 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym zawarły porozumienie ramowe o współpracy. Read More →