Historia

Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym została ustanowiona 29 marca 1993 roku przez: Wojciecha Rosieckiego, Sławomira Wojciecha Gołębiowskiego, Grupę Image Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Witolda Wiśniewskiego oraz Instytut Transportu Samochodowego reprezentowany przez Dyrektora prof. Czesława Łepkowskiego. Konsekwencja w działaniu sprawiła, że została uznana za Organizację Pożytku Publicznego. Podejmując zadania z zakresu wychowania komunikacyjnego, promocji brd, inicjatyw na rzecz zmian prawa, w kolejnych latach realizowała skromnymi, społecznymi siłami niezbyt może spektakularne, ale pożyteczne zadania. W przeszłości w różnych miejscowościach w Polsce organizowała spotkania z nauczycielami poświęcone metodyce i dydaktyce wychowania komunikacyjnego najmłodszych, wielu szkołom, przedszkolom i domom dziecka przekazywała kamizelki odblaskowe i pomoce do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Przez kilka lat wydawała Biuletyn Informacyjny „Prawo Jazdy”. Przygotowała i opublikowała specjalne wydawnictwa o charakterze popularnym: np. wkładka (nakład 300 tys. egz.) w tygodniku „Polityka” na temat bezpiecznej podróży samochodem na wakacje, współpraca w przygotowaniu dodatku do gazet regionalnych pt. „Bezpieczna droga” (łączny nakład 680 tys. egz.), Książeczka Kierowcy (ponad 100 tys. egz.).

W 2014 roku Fundacja przystąpiła do Polskiego Klastra Edukacyjnego, a w 2015 roku rozpoczęła współpracę z Automobilklubem Polskim w zakresie organizacji specjalistycznych szkoleń.