Cele

Celem Fundacji jest ograniczenie zagrożeń i podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie moralnych i materialnych strat, jakie ponosimy wskutek wypadków drogowych na polskich drogach. Wciąż co roku ginie na nich kilka tysięcy osób, a dziesięciokrotnie więcej odnosi obrażenia ciała, częstokroć skutkujące trwałym kalectwem. W wymiarze materialnym tracimy rocznie kilka procent produktu krajowego brutto (PKB).

Nasi Członkowie i Ambasadorzy:

  • biorą udział w opiniowaniu aktów prawnych i rozwiązań organizacyjnych, które zwiększą bezpieczeństwo na drogach
  • podejmują działania z zakresu wychowania komunikacyjnego społeczeństwa, w tym szczególnie dzieci i młodzieży
  • promują przepisy prawa i zasady bezpiecznego udziału w ruchu drogowym w mediach
  • podejmują inicjatywy mające na celu podniesienie poziomu kształcenia kandydatów na kierowców i kierowców oraz wspierają ośrodki szkolenia kierowców
  • inicjują działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym w lokalnych środowiskach
  • uczestniczą w pracach licznych gremiów ogólnopolskich i regionalnych, których zadaniem jest zapobieganie wypadkom drogowym.