Wniosek do Ministra Infrastruktury o „uwolnienie” e-learningu

W dniu 18 marca 2020 r. przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury wniosek o umożliwienie wszystkim OSK i OS szkolenia metodą e-learningu. Odpowiedź otrzymaliśmy 15 kwietnia br.

Pismo do Ministra Infrastruktury

Odpowiedź

Odp. w sprawie wprowadzenia e-learningu w stanie epidemii-1 Odp. w sprawie wprowadzenia e-learningu w stanie epidemii-2