Zgromadzenie Założycieli Fundacji

  • Grupa IMAGE Sp. z o.o. reprezentowana przez Witolda Wiśniewskiego
  • Ryszard Krawczyk
  • Stanisław Paterek