Egzamin na prawo jazdy i nie tylko…

Wraz z Polskim Klastrem Edukacyjnym wystąpiliśmy do Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego z prośbą o rozważenie możliwości rozpoczęcia przeprowadzania w możliwie najbliższym czasie egzaminów na prawo jazdy, w pierwszej kolejności na tzw. kategorie wyższe. Jednocześnie poinformowaliśmy Marszałków Województw o wystosowaniu tej prośby-apelu, prosząc o jej wsparcie. Do Wojewodów zwróciliśmy się z prośbą o rozważenie możliwości prac Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E.

Poniżej publikujemy odpowiedzi, jakie otrzymujemy. W bardzo krótkim czasie zaczęły też do nas napływać doniesienia o przygotowaniu do „odmrożenia” branży, analizach, a nawet już organizowanych szkoleniach i egzaminach.

 

Odpowiedź z Krakowa

1. MORD Kraków-1 1. MORD Kraków-2 1. MORD Kraków-3

Odpowiedź z WORD Białystok

2. WORD Białystok

Odpowiedź z WORD Siedlec

3. WORD Siedlce

Odpowiedź z Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD

4. KSD WORD

Odpowiedź z WORD Olsztyn

5. WORD Olsztyn-1 5. WORD Olsztyn-2

Odpowiedź z WORD Warszawa

Image Image

Odpowiedź z WORD Łódź

Łódź, dnia 2001 r

Odpowiedź z WORD Gorzów

8. WORD Gorzów Wlkp_