Fundacja członkiem CIECA

Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym została przyjęta w poczet Członków Stowarzyszonych międzynarodowej organizacji CIECA (Commission Internationale des Examens de Conduite Automobile).

cieca_1

Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym – Koordynator Polskiego Klastra Edukacyjnego – została decyzją Zarządu CIECA przyjęta do grona organizacji i agencji rządowych z całego świata, zajmujących się prawem jazdy. Fakt ten potwierdza oficjalne pismo, jakie wpłynęło do Fundacji. Jak napisano:

Dołączając do CIECA, Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym staje się częścią prestiżowej sieci organizacji z całego świata, skupionych wokół bezpieczeństwa na drogach i egzaminowaniu kierowców. Jednocześnie zarówno sama Fundacja, jak i wszelkie jej wysiłki, będą oparte o najnowsze standardy, co z pewnością wpłynie na przyszłość tej organizacji. Jesteśmy przekonani, że jako nowy Członek Stowarzyszony, Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym będzie w pełni zaangażowana w realizację planów CIECA (…)

CIECA to Międzynarodowa Komisja ds. Szkolenia i Egzaminowania na Prawo Jazdy, działająca przede wszystkim na polu bezpieczeństwa ruchu drogowego i sprawdzania kwalifikacji kandydatów na kierowców. Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym jest pierwszą pozarządową organizacją z Polski, przyjętą w poczet członków CIECA.

Celem CIECA jest poprawienie standardów jazdy, poprawa edukacji drogowej i bezpieczeństwa na drogach. CIECA ponadto działa na rzecz ochrony środowiska i poprawienia płynności w transporcie drogowym osób i rzeczy.

CIECA liczy ponad 80 członków. Effective Members – wśród nich ministerstwa odpowiedzialne w poszczególnych krajach za szkolenie/egzaminowanie na prawo jazdy i bezpieczeństwo ruchu drogowego (z Polski – Ministerstwo Infrastruktury). Associated Members – organizacje nadzorujące procesy szkolenia i egzaminowania kierowców, fundacje, instytuty naukowe, wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, rady bezpieczeństwa ruchu – do tej grupy dołączyła Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Affiliated Members – stowarzyszenia i międzynarodowe federacje.

Przedstawiciele Polskiego Klastra Edukacyjnego, którego Fundacja jest koordynatorem, brali udział w Kongresach CIECA (w 2017 r. w Trondheim, w 2018 r. w Belfaście). Kongresy CIECA dwukrotnie odbyły się w Polsce – w 1976 i w 2004. Siedziba CIECA znajduje się w Brukseli.

Strona CIECA: www.cieca.eu
Strona Fundacji: www.mniejofiar.org.pl