Konferencje naukowe

27.10.2017 r.
Łódź: Konferencja Naukowa pt. „Zespół obturacyjnego bezdechu sennego a bezpieczne kierowanie pojazdem w świetle najnowszych wytycznych Unii Europejskiej”

21.10.2016 r.
Wrocław: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość kształcenia a bezpieczeństwo w transporcie”

06.11.2015 r.
Wrocław: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transport drogowy XXI wieku”