Stanowiska

  • Stanowisko Fundacji ws. projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Pismo z dn. 19 lutego 2016 r. czytaj TUTAJ.
  • List do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku przedmiotu „wychowanie komunikacyjne” w podstawie programowej dla ośmioletniej szkoły podstawowej
    – czytaj TUTAJ.

    • Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej – czytaj TUTAJ.