Uchwała Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym w sprawie: powołania instytucji Rzecznika Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy

Uchwała Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym

z dnia 1 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania instytucji Rzecznika Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy

Na podstawie art. 6 f) Statutu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, postanawia się, co następuje:

 

§ 1

Zarząd Fundacji powołuje instytucję Rzecznika Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy.

 

§ 2

Do zakresu działań i obowiązków Rzecznika Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy należy:

  • analiza zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • analiza poziomu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców
  • opiniowanie istniejących oraz projektowanych aktów prawnych z zakresu szkolenia, egzaminowania, ruchu drogowego i edukacji komunikacyjnej
  • inicjowanie zmian prawnych i organizacyjnych, we współpracy z posłami, senatorami oraz przedstawicielami urzędów państwowych i samorządowych
  • wspieranie działań środowisk szkoleniowych
  • współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

§ 3

Wsparcie merytoryczne dla działań Rzecznika Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy stanowi Zespół Ekspertów, w tym członkowie Korpusu Ambasadorów Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym.

 

§ 4

Rzecznik Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy oraz Zespół Ekspertów pełnią swe funkcje społecznie i nieodpłatnie.

 

§ 5

Kadencja Rzecznika Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy trwa 2 lata. Wybór Rzecznika na kolejną kadencję wymaga podjęcia uchwały.

 

§ 6

Wybór Rzecznika Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy na kolejną kadencję wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd Fundacji.

 

§ 7

Funkcję Rzecznika Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy powierza się Panu Tomaszowi Matuszewskiemu.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.