Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy

10 czerwca 2016 roku odbył się w Warszawie, zorganizowany przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy „Misja, jakość, bezpieczeństwo, profit – Ośrodek Szkolenia 4.0”.

Uczestniczyło w nim 170 osób – instruktorzy i wykładowcy nauki jazdy, eksperci, metodycy, naukowcy…

Byli z nami:

 • Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, płk. Krzysztof Olkowicz, który podkreślał znaczenie aktywności organizacji pozarządowych, zachęcał do działania i deklarował wsparcie ze strony RPO
 • Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Dyrektor Sekretariatu KR w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Konrad Romik, który informował m.in. o planowanych działaniach systemowych resortu
 • Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, dr hab. Marcin Ślęzak wraz z grupą pracowników merytorycznych
 • Radca Wydziału Opiniodawczo-Analitycznego Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, insp. Leszek Jankowski
 • Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Warszawie, Zbigniew Włodarczyk
 • przedstawiciele wielu WORD, w tym dyrektorzy: Jarosław Chmielewski z Włocławka, Henryk Grabowski z Suwałk i Mirosław Oliferuk z Łomży oraz zastępca dyrektora Waldemar Przeździęk z Warszawy
 • przedstawiciele branżowych organizacji z ich prezesami na czele: Krzysztofem Bandosem z Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Romanem Stenclem z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK, Krzysztofem Szymańskim z Polskiej Izby Gospodarczej OSK, Dariuszem Chyćko z Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów
 • Dyrektor COS Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Euzebiusz Jasiński
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym Prezes Fundacji SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy, Filip Grega i Rzecznik Praw Kursanta, Adam Walendzik
  a także członkowie Polskiego Klastra Edukacyjnego, Ambasadorzy naszej Fundacji, eksperci w zakresie BRD, metodycy, dziennikarze i wielu, wielu innych gości, którzy poświęcili swój czas i energię, by z uwagą wysłuchać naszych obrad.

Uczestnicy Kongresu podjęli próbę zdefiniowania misji nauczycieli jazdy w Polsce w aspekcie społecznym, kulturowym, wychowawczym i zawodowym oraz sformułowania diagnozy najważniejszych problemów prawnych, ekonomicznych i metodologicznych warunkujących wpływ procesu szkolenia na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Spotkanie prowadził Andrzej Grzegorczyk, wiceprezes Fundacji. Moderatorami byli: Wojciech Pasieczny, również wiceprezes i Krzysztof Wójcik, koordynator Zespołu Ekspertów Grupy IMAGE. Odbyły się następujące panele:

 • „Misja nauczycieli jazdy – podejście praktyczne”, który prowadził Tomasz Matuszewski
 • „Czas na jakość – warunki konieczne efektywności szkolenia kierowców”, który prowadził Karol Kreft
 • „System szkolenia kierowców – jak miało być, jak jest, jak być powinno”, który prowadził Maciej Wroński.
 • „Technika i taktyka jazdy niedoświadczonego kierowcy” , które zaprezentował Mariusz Sztal, kierownik Wydziału Szkoleń i BRD WORD w Warszawie.

Uroczystym akcentem Kongresu było wręczenie Odznak Honorowych „Zasłużony dla Transportu RP”, którego z upoważnienia Ministra dokonał Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady BRD.

Przyznaliśmy też Honorową Nagrodę – “Złoty Wawrzyn Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym”. Jej laureatami, nieobecnymi niestety na Kongresie, zostali:

 • dr Sławomir Gołębiowski, współzałożycie Fundacji i wieloletni Prezes Zarządu Fundacji
 • Zbigniew Drexler, ekspert prawa drogowego, autor licznych książek i innych publikacji z tego zakresu.

Podczas Kongresu poinformowaliśmy, że Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym podjęła decyzję o ustanowieniu instytucji Rzecznika Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy i przedstawiliśmy osobę powołaną na to stanowisko na najbliższe 2 lata – p. Tomasza Matuszewskiego. Pierwszym posunięciem Rzecznika było przedstawienie „Deklaracji nieobojętności”.

Po zakończeniu debaty zaprosiliśmy uczestników na Branżowy Piknik Szkoleniowy. Zaproponowaliśmy udział w ćwiczeniach kontrolowania poślizgu na płycie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy i możliwość skorzystania z symulatora dachowania i zderzeń, pokazaliśmy przejazd częścią trasy „Rajdu Barbórka”, a Mistrz Europy w ratownictwie – Marcin Borkowski przeprowadził warsztaty poświęcone nieoczekiwanym zdarzeniom w czasie szkolenia pn. „Uratuj życie kursantowi”.

Wsparcia merytorycznego przy organizacji Kongresu udzielili nam:

 • dr hab. Alicja Bortkiewicz, prof. Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
 • dr inż. Krzysztof Grzegorczyk, ekspert Transportowego Dozoru Technicznego
 • dr Ewa Odachowska, psycholog transportu w ITS, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej, wykładowca w WSPS
 • dr Marcin Pawęska, Kanclerz Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, prezes CILT Polska
 • dr Tomas Tkacik, Prezydent Unii Wydawców Czeskich, Redaktor Naczelny Business Media Cz. w Pradze
 • dr hab. Adam Tarnowski, psycholog transportu, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Paweł Żuraw, OSK Żuraw w Świdnicy.

Naszymi Partnerami przy organizacji Kongresu byli: Automobilklub Polski, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, Instytut Transportu Samochodowego, Polski Klaster Edukacyjny oraz Grupa IMAGE.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły redakcje: tygodnika “Prawo Drogowe & News”, portalu “L-instruktor”, “Polskiego Trakera”, dziennika “Warto Wiedzieć” i czasopisma “Przewoźnik”.

Relację z Kongresu mogą Państwo znaleźć na stronie: l-instruktor.pl oraz Prawo Drogowe@News.

 

Uczestnicy Kongresu

Uczestnicy Kongresu