Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2017

W Warszawie dnia 2 czerwca 2017 odbędzie się ogólnopolski Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy’2017. Ta debata będzie odbywała się pod hasłem „Prawo – Odpowiedzialność – Sukces”.

Jej celem jest omówienie najistotniejszych problemów środowiska tj.:

  • społecznej, kulturowej, wychowawczej i zawodowej misji nauczycieli jazdy;
  • najważniejszych problemów prawnych, ekonomicznych i metodologicznych;
  • wpływu poziomu szkolenia kierowców na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Organizatorem Kongresu jest Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, przy patronacie metodycznym Instytutu Transportu Samochodowego, przy wsparciu Polskiego Klastra Edukacyjnego i przy partnerskim udziale Automobilkubu Polski, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie; Przemysłowego Instytutu Motoryzacji; Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Partnerem strategicznym jest oficyna edukacyjna Grupa IMAGE.

Do debaty zaproszeni zostali instruktorzy i wykładowcy szkół jazdy z całego kraju, eksperci bezpieczeństwa ruchu, metodycy, pracownicy nauki, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Swój udział zapowiedzieli Goście: posłowie na Sejm RP; przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, przedstawiciele instytucji i organizacji branżowych.

Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym