Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2017

W Warszawie w dniu 2 czerwca 2017 r. obradował ogólnopolski Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2017 pn. Prawo – Odpowiedzialność – Sukces.

„Zwracamy się do Koleżanek i Kolegów – zadeklarujcie udział we wspólnocie osób, po których nie trzeba poprawiać” – apelował w Deklaracji Dobrej Roboty Rzecznik Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy – Tomasz Matuszewski.

Organizatorem kongresu była – podobnie jak w roku ubiegłym – Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Patronem merytorycznym – Instytut Transportu Samochodowego. Wsparcia organizacyjnego udzielił Polski Klaster Edukacyjny. Partnerzy to: WORD Warszawa, Automobilklub Polski, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Partnerem strategicznym było – wydawnictwo Grupa IMAGE. Patronat medialny objęły: Portal „Warto Wiedzieć”, czasopismo „Przewoźnik”, miesięcznik „Polski Traker”, tygodnik PRAWO DROGOWE@NEWS” oraz portal L-INSTRUKTOR.pl.

Na sali obrad Automobilklubu Polski zasiadło ponad 250. Osób: zaproszonych Gości i uczestników z całego kraju, reprezentantów środowisk instruktorów i wykładowców szkół jazdy, ekspertów brd, metodyków, pracowników nauki, egzaminatorów, przedsiębiorców, transportowców, policjantów itd. itd. Przybyli Goście Kongresu: płk. Krzysztof Olkowicz, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich; Bogdan Olesiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Marek Konkolewski, dyrektor CANARD, ks. bp dr Marek Stolarczyk Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej, dyrektorzy wojewódzkich ośrodków egzaminowania. Gościem specjalnym był Wojciech Chuchała, rajdowy Mistrz Polski i Europy w klasie ERC2. Organizatorzy zaplanowali dwie części Kongresu: sesję planarną i piknik branżowy – wymianę dobrych praktyk.

Podczas sesji plenarnej mówiono o:

– Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”: „Wpływ regulacji prawnych na brd”;

– ks. bp dr Marek Stolarczyk, Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej: „Misja i odpowiedzialność instruktora nauki jazdy”;

– Bogdan Olesiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego, MIiB: „Efekty pracy Zespołu Doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa – projektowanie zmiany w ustawach o ruchu drogowym i o kierujących pojazdami”;

– prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi: „Instruktor nauki jazdy – zawód wysokiego ryzyka”;

– Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum BRD, ITS: „Bariery przy wdrażaniu standardów szkolenia kierowców”;

– Dariusz Wiśniewski, kierownik Pracowni Certyfikacji Wyrobów, ITS: „Certyfikacja ośrodków szkolenia kierowców”;

– Maria Adamczyk, starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie: „Akredytacja OSK w systemie oświaty”;

– Rafał Gajewski, dyrektor WORD w Zielonej Górze: „Szkolenie i egzaminowanie na kat. AM”;

– Rafał Grodzicki, zastępca kierownika Wydziału Szkoleń i BRD, WORD Warszawa: „Wspólne działania WORD i OSK na rzecz brd”.

Wszystkie prezentacje były rzeczowe i interesujące. Bez wyjątku nagrodzone brawami. Jednak szczególne oczekiwania dotyczyły osoby dyrektora Bogdana Oleksiaka oraz spraw związanych z opracowywaną w resorcie transportu nowelą ustawy o kierujących pojazdami. Dyrektor odpowiedział na zgłoszone przez uczestników pytania, przywołał kilka przykładowych rozwiązań pomieszczonych w projekcie ustawy. Informował, iż ostateczna wersja dokumentu powinna być gotowa do końca czerwca br. i wówczas zostanie ona skierowana do konsultacji. Zastrzegał, iż wszystkie wcześniejsze wersje ustawy są nieaktualne, albowiem Zespół nadal pracuje, pracują także prawnicy. Oleksiak zachęcał obecnych do zgłaszania do ministerstwa własnych wniosków dotyczących zmian. – Liczę na aktywny Państwa udział w konsultacjach, które rozpoczną się natychmiast po dokonaniu ostatecznych uzgodnień – mówił.

Niezwykle ważnym i interesującym elementem Kongresu była propozycja złożona przez Rzecznika Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy Tomasza Matuszewskiego. Zaproponował DEKLARACJĘ DOBREJ ROBOTY. Nawiązał do „Traktatu o dobrej robocie” Tadeusza Kotarbińskiego. Przywołał też fragment dzieła, który w ten sposób stał się mottem zaproponowanego dokumentu. Oto przywołane motto: „Chodzi o to, aby człowiek z ochotą robił to, co robić musi, by tego, co robić musi, nie robił tylko dlatego, że musi, by to co robić musi, robił z pełnym upodobaniem i oddaniem”. Tomasz Matuszewski wystosował apel do obecnych na sali, ale też całego środowiska: …Nasz cel jest oczywisty – poprawa jakości życia w Polsce. Nie osiągniemy jej, nie doceniając wartości pracy. Nasza ma wymiar wyjątkowy – wpływa na zachowanie ludzi. Wyznacznikiem naszych działań jest i będzie dobra robota. Zwracamy się do Koleżanek i Kolegów – zadeklarujcie udział we wspólnocie osób, po których nie trzeba poprawiać”.

Sesję – już w jej kuluarach – uznano za interesującą. Redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS kolejne dni będzie publikowała szczegółowe omówienia oraz często fragmenty ważnych treści, które zostały powiedziane w trakcie Kongresu. Przeprowadziliśmy tego dnia kilka – nie mniej interesujących – wywiadów z uczestnikami Kongresu. Także będziemy je sukcesywnie publikowali. Nawiązując do wystąpienia dyrektora Bogdana Oleksiaka redakcja deklaruje czynny udział w procesie konsultacji oczekiwanej noweli ustawy. Zachęcamy zarówno twórców projektu, jak i przyszłych wykonawców zapisanych przepisów do wypowiedzi na naszych łamach.

Równie ważnym momentem Kongresu była dekoracja grupy Liderów Jakości odznaką honorową „ZASŁUŻONY DLA TRANSPORTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” nadaną przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Odznakę wręczył Bogdan Oleksiak, który uczynił to z upoważnienia i w imieniu Andrzeja Adamczyka.

Spotkanie zamykał piknik branżowy rozumiany przez organizatorów jako możliwość wymiany dobrych praktyk. W jego ramach odbywały się zajęcia praktyczne na płycie poślizgowej, w tym przejażdżka z Mistrzem Wojciechem Chuchałą; miał miejsce przejazd fragmentem Odcinka Specjalnego Rajdu Barbórki; zaprezentowano – jedyne w Polsce – mobilne stanowisko egzaminacyjne na kat. AM, którego pomysłodawcą i wykonawcą jest WORD w Opolu. Uczestnicy Kongresu z ciekawością oglądali i testowali możliwości nowego symulatora mobilnego kat. C – od kilku dni w posiadaniu ODZ „PATEREK”, podobnie – równie nowego – autobusu do nauki jazdy i egzaminowania Otokar Vectio T 2017. Stołeczna policja prezentowała najnowsze motocykle, marki BMV, w które właśnie została wyposażona. Dopisała pogoda, dopisały humory uczestników, rozmowy toczyły się jeszcze długo.

Prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym Bożennie Chlabicz i pozostałym członkom zarządu – czynnie pracującym podczas obrad – gratulujemy tak ważnego i interesującego spotkania, dobrej organizacji. (jm)

OBSZERNA GALERIA ZDJĘĆ Z KONGRESU
DO OBEJRZENIA TUTAJ