Konferencja i Warsztaty Naukowe w Łodzi

Czym jest bezdech senny? To zaburzenie snu charakteryzujące się cyklicznie powtarzającym się zatrzymaniem oddechu. Nieleczone, może prowadzić do rożnych schorzeń zagrażających życiu: chorób układu krążenia, cukrzycy, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienia tętniczego, udaru oraz powoduje m.in. ryzyko wypadku kierowców. Statystycznie około 10% dorosłych cierpi na łagodną lub cięższą postać bezdechu sennego. W Polsce notuje się kilka tysięcy przypadków tej choroby rocznie.

lodz

Bezdech senny i inne zagrożenia zdrowia oraz sprawności kierowców

27 października 2017 r. w Łodzi odbyła się konferencja naukowa na temat: „Zespół obturacyjnego bezdechu sennego a bezpieczne kierowanie pojazdem w świetle najnowszych wytycznych Unii Europejskiej” oraz warsztaty naukowe „Kierowca zawodowy – świadomość zagrożeń i umiejętność przeciwdziałania”.

Organizatorem konferencji i warsztatów był Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera oraz Philips Polska. Współorganizatorami była Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym i Grupa IMAGE.

Oba spotkania stanowiły płaszczyznę przenikania rezultatów badań naukowych i przedsiębiorców prowadzących szkolenie kierowców w ramach Polskiego Klastra Edukacyjnego. Uczestnikami – oprócz kadry naukowej i ekspertów – byli właściciele OSK i OS, dyrektorzy i pracownicy WORD-ów oraz instytucji otoczenia biznesu.

Wsparcia medialnego spotkaniu udzieliły redakcje tygodnika Prawo Drogowe@News i portalu L-instruktor.pl.

Program konferencji:

 • „Czym jest bezdech obturacyjny w czasie snu (OBS)” – dr n. med. Jadwiga Siedlecka, Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii IMP
 • „Groźne następstwa kardiologiczne bezdechu sennego prof. dr hab. med. Malgorzata Kurpesa, FESC Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • „Obturacyjny bezdech senny a wypadki samochodowe” – dr n med. Jadwiga Siedlecka, Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii IMP
 • „Skutki ekonomiczne bezdechu obturacyjnego” – dr n. ekon. Tomasz Pilewicz, Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH w Warszawie
 • „Postępowanie orzecznicze u kierowców z podejrzeniem bezdechu obturacyjnego w świetle najnowszych wytycznych Unii Europejskiej” – dr n. med. Marcin Rybacki; Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego IMP
 • „Zastosowanie symulatorów w ocenie zdolności prowadzenia pojazdów” – prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz, Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
 • „Metody diagnozowania oraz leczenia zespołu bezdechu sennego” – dr n. med. Joanna Grzybowska-Gałuszka, PHILIPS Polska.

Podsumowując konferencję, prof. Alicja Bortkiewicz powiedziała, że najważniejsze jest dziś uświadomienie kierowcom i przewoźnikom znaczenia bezdechu sennego, a temat powinien znaleźć się w programach kursów szkoleniowych kierowców i kandydatów na kierowców.

Program warsztatów obejmował:

 • „Raport z badań dot. zagrożeń zdrowotnych w środowisku kierowców zawodowych” – prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz, Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska IMP
 • „Skutki zdrowotne narażenia na wybrane czynniki chemiczne w środowisku pracy” – dr Sławomir Brzeźnicki, IMP
 • „Zanieczyszczenia komunikacyjne – główne źródło narażenia kierowców na czynniki chemiczne” – dr Małgorzata Kucharska, IMP
 • „Antyoksydanty – czy pomagają zachować dobry stan zdrowia” – prof. dr hab. Jolanta Gromadzińska, IMP
 • „Szkolenie osób wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych” – dr inż. Krzysztof Grzegorczyk, doradca ds. ADR, wieloletni przedstawiciel Polski w grupach eksperckich ONZ oraz mec. Małgorzata Wieleba-Walicka, radca prawny, legislator, doktorantka na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Sztuki Wojennej
 • „Warunki skutecznego szkolenia kursowego kierowców” – mgr Andrzej Markowski, psycholog transportu, honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce, wykładowca UW.

Warsztaty wpisały się w Narodowy Program Zdrowia, w ramach którego prowadzone są badania mające na celu ograniczenie ryzyka zawodowego, w tym kierowców. Jak powiedział prof. Wojciech Wąsowicz, kierowcy zawodowi, w małej przestrzeni kabiny samochodowej, narażeni są na czynniki zarówno fizyczne, jak i chemiczne, zmienną temperaturę, hałas, stres, brak świeżego powietrza. A zagrożenie kierowcy to zagrożenia na drodze.

Następnego dnia, 28 października 2017 r., w siedzibie Auto Szkoły WOTA w Łodzi, odbyło się XII Spotkanie Plenarne Polskiego Klastra Edukacyjnego. Uczestniczyli w nim m.in.: prof. Alicja Bortkiewicz (Instytut Medycyny Pracy), Anna Kieracińska (Przemysłowy Instytut Motoryzacyjny), mec. Małgorzata Głuszek-Stopczyk (Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy), Tomasz Krzemiński (XELLECT). Dyskusja dotyczyła m.in. obowiązku ochrony danych osobowych przez szkoły jazdy. Zwyczajowo odbyła się też sesja historyczna, tym razem, oczywiście, nt. starej i współczesnej Łodzi.

Więcej zdjęć

kliknij TUTAJ