Fundacja nie pobiera 1% OPP

Komunikat

Zarząd Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym informuje:

1.  W roku 2014 Fundacja zaprzestała pobierania 1% podatku od osób fizycznych. Pieniądze które wpłynęły z tego tytułu w roku 2014, w całości zostały przekazane na konto PCK;

2.  W dniu 27 sierpnia 2015 roku Zarząd Fundacji podjął ostateczną decyzję o zakończeniu działalności w charakterze OPP;

3.  Zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem Zarząd uznał, iż podjęcie wspomnianej uchwały jest wystarczające dla skutecznej rezygnacji ze statusu OPP;

4.  Od roku 2015 Fundacja nie znajduje się w wykazie Organizacji Pożytku Publicznego;

5.  Fundacja zgodnie z przepisami corocznie składa sprawozdania z działalności fundacji właściwemu ministrowi. Skany sprawozdań za lata 2015-2017 są opublikowane na stronie www.mniejofiar.org.pl/sprawozdania

6.  Od 2014 roku Fundacja nie pozyskuje żadnych środków publicznych. Działalność Fundacji finansowana jest tylko ze środków prywatnych.
Członkowie Zarządu Fundacji, Rady, Ambasadorowie oraz eksperci pracują pro publico bono i nie pobierają z tego tytułu żadnych honorariów.