Gołębiowski Sławomir

Ze smutkiem informujemy, że zmarł dr inż. Sławomir Gołębiowski (1927-2023), pierwszy Prezes Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowych, jej Fundator i Współzałożyciel. Twórca i kierownik pionu bezpieczeństwa ruchu drogowego w ITS. Biegły sądowy w zakresie techniki samochodowej wypadków drogowych, rzeczoznawca.
Przewodniczący Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego. W latach 1949-1983 nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej na kierunku samochodowym. Cześć jego pamięci

Polski Klaster Edukacyjny stanowi platformę współpracy jego Członków, którzy dostrzegli konieczność integracji gospodarczej osób i podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji zawodowej oraz stworzenia optymalnych warunków do kooperacji nauki i gospodarki, kształcenia specjalistów, integracji środowisk naukowych i przedsiębiorców. Koordynatorem Polskiego Klastra Edukacyjnego jest Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym.

www.pke.org.pl

Kodeks honorowy Korpusu Ambasadorów

Ambasador:

  • wspiera cele Fundacji
  • wzmacnia wizerunek Fundacji
  • promuje przedsięwzięcia Fundacji
  • pomaga pozyskiwać środki na działania statutowe
  • współpracuje z Partnerami Fundacji
  • zapobiega wypadkom drogowym

Biuletyn Informacyjny „Prawo Jazdy”