Zgromadzenie Założycieli Fundacji

  • Sławomir Gołębiowski
  • Grupa IMAGE Sp. z o.o. reprezentowana przez Witolda Wiśniewskiego